Για πρώτη φορά, δείτε συγκριτικά τις θέσεις των κομμάτων. Σχολιάστε, προτείνετε, διαδώστε.


  • Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε γενικές προτάσεις ανά θέμα και ανά πολιτικό κόμμα

  • Για να σχολιάσετε τις θέσεις κομμάτων, επιλέξτε από την πρώτη σελίδα τις θέσεις και τα κόμματα που θέλετε να δείτε και να σχολιάσετε.
  • Προτάσεις πολιτών : Νέα Πρόταση | όλες οι προτάσεις

    Στείλε την πρότασή σου

    • χωρισμένες με "," π.χ υγεία, ασφαλιστικό,