Μόνο με συνταγματική αναθεώρηση θα αλλάξει ουσιαστικά η λειτουργία του ΑΣΕΠ

Μόνο με συνταγματική αναθεώρηση θα αλλάξει ουσιαστικά η λειτουργία του ΑΣΕΠ

Τοποθέτηση του προέδρου του συμβουλίου, Γ.Καραβοκύρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής
Μόνο με συνταγματική αναθεώρηση θα αλλάξει ουσιαστικά η λειτουργία του ΑΣΕΠ
Μόνον μέσω μίας συνταγματικής αναθεώρησης μπορούν να λυθούν τα χέρια του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ώστε να μην ταλαιπωρούνται 3 και 4 χρόνια στα δικαστήρια άνθρωποι που προσφεύγουν για θέματα διορισμών στο δημόσιο. Αυτό επισήμανε τοποθετούμενος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Γιάννης Καραβοκύρης.

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε «μόνο μια Συνταγματική Αναθεώρηση ενδεχομένως, να έλεγε ότι μπορεί και δίνει στο ΑΣΕΠ ένα είδος οιονεί δικαιοδοσίας δικαιοδοτικής για κάποιες απλές υποθέσεις. Να μπορεί δηλαδή, να προστατεύσει αυτού τους υπαλλήλους από κάποια απλά θέματα, να μπορούσε να τα λύνει με κάποιες εγγυήσεις αυξημένες ώστε να μην πηγαίνουν στα δικαστήρια και να κάνουν 3,4 χρόνια να τις επιλύει εκεί. Αυτό εμείς θα το δεχόμαστε αλλά θέλει συζήτηση και ίσως Αναθεώρηση του Συντάγματος, ώστε να δώσει σε ένα τέτοιο όργανο οιονεί δικαιοδοσίας. Τέτοια θέματα υπάρχουν σε κάποια κράτη στο εξωτερικό και απ’ ότι έχουμε ακούσει στο αντίστοιχο εκεί ΑΣΕΠ, δίνει κάποιες δυνατότητες κάποιων απλών υποθέσεων που μπορούν να επιλυθούν για να μην κάνουν 3,4 χρόνια και να έρχονται μετά και να ανατρέπονται πίνακες και να δημιουργούνται δυσλειτουργίες στη πράξη, αλλά αυτό είναι θέμα στη συζήτηση της Αναθεώρησης του Συντάγματος η όποια γίνει ευχαρίστως να το συζητήσουμε».

Ειδική αναφορά ο Γ.Καραβοκύρης έκανε και στο θέμα των δικαστικών αποφάσεων που ορίζουν τον διορισμό συμβασιούχων λόγω κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών: «Εμείς δεν μπορούμε παρά να εφαρμόζουμε το Σύνταγμα της χώρας. Όταν τίθεται κάποιο ζήτημα σε εμάς, εμείς θα εφαρμόσουμε ότι λέει το Σύνταγμα, υπάρχει πράγματι κάποιο πρόβλημα με το Σύνταγμα ότι για κάποιους συμβασιούχους βγήκε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είπε ότι, όταν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια ούτε και στην απόφαση αυτή αλλά αυτό είναι ένα θέμα γενικότερης σημασίας».

0 ΣΧΟΛΙA