Κατατέθηκε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών

Κατατέθηκε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών

Περιέχει 140 διατάξεις για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
Κατατέθηκε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών

Πολυνομοσχέδιο που ρυθμίζει σειρά ζητημάτων σχετιζόμενα με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα συναφή θέματα κατατέθηκε αργά, χθες βράδυ, από το υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για νομοσχέδιο – σκούπα αφού διαθέτει περισσότερες από 140 διατάξεις που αφορούν παρά πολλά θέματα.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο πρώτο μέρος του νομοθετήματος«τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης». Στο δεύτερο προβλέπονται «ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση την λειτουργία τα οικονομικά και το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και στο κεφάλαιο αυτό βρίσκονται οι σπουδαιότερες διατάξεις.

Μεταξύ άλλων:

  • Νομιμοποιείται η μεταφορά σε Δήμους ή δημοτικών ΝΠΔΔ του πλεονάζοντος προσωπικού τους που προέκυψε από την συγχώνευση ή μετατροπή δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων σε ανώνυμες εταιρείες.
  • Καταργείται η αναστολή των προσλήψεων προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό την λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού
  • Η άσκηση καθηκόντων ειδικού συμβούλου, συνεργάτη και επιστημονικού συνεργάτη Περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών δεν αναστέλλει την άσκηση δικηγορικού λειτουργήματος,
  • Διορισμούς ή προσλήψεις κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης των καταταχθέντων σε πίνακες ΑΣΕΠ για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις κατανομής σε νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, τα οποία έχουν καταργηθεί.
  • Ορίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας.
  • Παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας αποτεφρωτηρίου και σε ιδιώτες.
  • Μεταβιβάζονται σε δήμους θέματα προστίμων η παραβάσεων για ζώα συντροφιάς.

0 ΣΧΟΛΙA