Αμφισβητούν την φορολοταρία ΔΗ.ΣΥ. και Ποτάμι

Αμφισβητούν την φορολοταρία ΔΗ.ΣΥ. και Ποτάμι

Τηλεοπτική κάλυψη ζητούν με ερώτηση Βουλευτές των δύο κομμάτων
Αμφισβητούν την φορολοταρία ΔΗ.ΣΥ. και Ποτάμι

Την αξιοπιστία και τη διαφάνεια της φορο-λοταρίας, αμφισβητούν με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή, Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του Ποταμιού. Μάλιστα προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης της διαφάνειας της διαδικασίας.

Αναφερόμενοι στα ποσά που κληρώνονται με βάση τους λαχνούς που προκύπτουν από τα έξοδα με κάρτα (πιστωτική-χρεωστική) οι Γιώργος Αμυράς, Γρηγόρης Ψαριανός, Γιάννης Κουτσούκος και Θεόδωρος Παπαθεωδόρου ζητούν διευκρινίσεις για τους λόγους που επιλέχθηκε η ηλεκτρονική κλήρωση , τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα εχέγγυα της διαδικασίας. Ζητούν μάλιστα να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη της κλήρωσης και ακριβής πληροφόρηση της Βουλής. 

Το κείμενο της ερώτησης των βουλευτών έχει ως εξής: “Τον Δεκέμβριο του 2016, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής ενίσχυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, θεσπίστηκε από την Κυβέρνηση το πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 70 του Ν. 4446/2016 που δημοσιεύτηκε την 22 Δεκεμβρίου του 2016 στο ΦΕΚ Α’ 240, περιέχεται η σχετική διάταξη, ενώ στην ΠΟΛ. 1161 με ημερομηνία 9/10/2017 (ΦΕΚ Β’ 3657) περιγράφονται αναλυτικά οι λεπτομέρειες του προγράμματος. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται ως Φορέας υλοποίησης του προγράμματος η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι δικαιούχοι συμμετοχής, η μέθοδος υπολογισμού των λαχνών και ο τρόπος υλοποίησης των κληρώσεων.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών, ως εξής:

– Για συνολικό άθροισμα μέχρι εκατό (100) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε ένα (1) ευρώ.

– Για τα επόμενα τετρακόσια (400) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από εκατόν ένα (101) ευρώ μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε δύο (2) ευρώ.

– Για τα επόμενα πεντακόσια (500) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από πεντακόσια ένα (501) ευρώ μέχρι χίλια (1000) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τρία (3) ευρώ.

– Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα πάνω από χίλια ένα (1001) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τέσσερα (4) ευρώ.

Σε κάθε κλήρωση αναδεικνύονται χίλιοι (1.000) τυχεροί λαχνοί και χίλιοι (1.000) αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση που περισσότεροι από έναν τυχεροί λαχνοί ανήκουν στον ίδιο συμμετέχοντα, αυτός δικαιούται το έπαθλο μόνο μία φορά. Οι υπόλοιποι τυχεροί λαχνοί στην περίπτωση αυτή, αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς λαχνούς. Για τον τρόπο υλοποίησης των κληρώσεων αναφέρεται ότι οι κληρώσεις πραγματοποιούνται είτε δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, σε συνεργασία με ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα.

Στο ανωτέρω πλαίσιο κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν ένδεκα (11) κληρώσεις που αντιστοιχούσαν στους μήνες Ιανουάριο έως και Νοέμβριο. Αναλυτικότερα την 30η Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλήρωση που αντιστοιχούσε στο μήνα Οκτώβριο, ενώ την 24η Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 κληρώσεις που αντιστοιχούσαν στους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο (9 κληρώσεις) καθώς και το μήνα Νοέμβριο.

Οι κληρώσεις διενεργήθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς τη συμμετοχή κοινού ή ειδικών παρατηρητών που θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Επίσης, δεν υπήρξε πληροφόρηση σχετικά με τον ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα, ο οποίος σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1161/2017 θα συμμετέχει στην πραγματοποίηση των κληρώσεων όταν αυτές πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο. Όλα αυτά συνέτειναν στη δημιουργία συνθηκών αδιαφάνειας και ενίσχυσαν το αίσθημα αναξιοπιστίας προς το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, από τις συνολικά ένδεκα (11) δημόσιες κληρώσεις προέκυψαν συνολικά 10.963 τυχεροί εκ των οποίων οι είκοσι εννέα (29) κέρδισαν από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ (κέρδισαν σε δύο διαφορετικές κληρώσεις) και τέσσερις (4) από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ (κέρδισαν σε τρεις διαφορετικές μηνιαίες κληρώσεις).

Βασική προϋπόθεση για την διεξαγωγή μιας αξιόπιστης και αμερόληπτης κλήρωσης είναι ότι όλοι οι λαχνοί έχουν ίσες πιθανότητες στην ίδια κλήρωση και ότι κάθε κλήρωση αποτελεί ανεξάρτητο γεγονός από τις υπόλοιπες κληρώσεις.

Με βάση την κοινή λογική και τη στατιστική επιστήμη είναι εξαιρετικά απίθανο ένας φορολογούμενος από τους 6 περίπου εκατομμύρια συμμετέχοντες να κερδίσει δύο ή τρεις από τις ένδεκα διαφορετικές και ανεξάρτητες κληρώσεις, όπου κληρώνονται 1.000 από 1 και πλέον δισεκατομμύριο λαχνούς. Ακόμη κι αν θεωρήσουμε ότι νικητής διαθέτει αρκετά μεγαλύτερο αριθμό κλήρων από το μέσο όρο (περίπου 170 κλήροι), η πιθανότητα να κερδίσει πολλαπλές φορές σε τόσο μικρό διάστημα (11 κληρώσεις) είναι εξαιρετικά μικρή.

Επιπρόσθετα, η πιθανότητα να υπάρξουν περισσότεροι από έναν πολλαπλό νικητή, 29 στην πρώτη περίπτωση (2 νίκες) και 4 στην δεύτερη περίπτωση (τρεις νίκες), μειώνεται τόσο δραματικά που ουσιαστικά θα πρέπει να θεωρείται ανύπαρκτη σε μια δίκαιη και αμερόληπτη κλήρωση.

Κατόπιν των όσων αναλύθηκαν, βάσιμα προκύπτει ζήτημα αξιοπιστίας για το σύστημα δημόσιων κληρώσεων που χρησιμοποιείται από την Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο του Ν. 4446/2016 και εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες για τη διαφάνεια των σχετικών διαδικασιών”.

0 ΣΧΟΛΙA