Οδηγίες για Bουλευτές / Ευρωβουλευτές

Το Vouliwatch φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ανοιχτότητας, διαλόγου με τους πολίτες και προβολής για τις/τους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές μας. 

Μέσω του Vouliwatch οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί μας μπορούν:

➀ Να ενημερώνουν το προσωπικό τους προφίλ με τα Νέα τους, προβάλλοντας έτσι το κοινοβουλευτικό τους έργο και τη δραστηριότητά τους σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

➁ Να ενημερώνουν το προφίλ τους με τα Οικονομικά τους, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία απέναντι στους πολίτες.

➂ Να λαμβάνουν από πολίτες ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις για ζητήματα που αφορούν στην εκλογική τους περιφέρεια και γενικότερα την αρμοδιότητά τους μέσω της φόρμας ερωτήσεων και να απαντούν δημοσίως. 

Eνημέρωση για λήψη ερώτησης από πολίτη

Το Βουλευτικό γραφείο ενημερώνεται αυτόματα από το Vouliwatch μέσω email.  Χρησιμοποιείται το email επικοινωνίας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου ή/και που έχει υποδείξει η/ο ίδια/ος Βουλευτής στην ομάδα του Vouliwatch. 
Αν για κάποιο λόγο τα βουλευτικά γραφεία δεν λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις για τα μηνύματα που υποβάλλονται, αυτά ενδέχεται να έχουν καταχωρηθεί στο φάκελο των spam. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλείσθε να ενημερώνετε την ομάδα του vouliwatch, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. 


Ασφαλές Περιβάλλον Επικοινωνίας με τους πολίτες • Πώς δημοσιεύονται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις


Η ομάδα διαχείρισης του περιεχομένου στο Vouliwatch, αφού ελέγξει ότι οι ερωτήσεις ή/και οι απαντήσεις είναι συμβατές με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ιστοσελίδας, αναλαμβάνει να τις δημοσιεύει. 

Κάθε Βουλευτής έχει τη δυνατότητα να απαντά μέσω της πλατφόρμας είτε απευθείας από το ενημερωτικό email είτε μέσω της σελίδας διαχείρισης του προσωπικού της/του προφίλ. 


Η ομάδα του Vouliwatch παραμένει στη διάθεση κάθε βουλευτικού γραφείου για διευκρινίσεις και συνδρομή: 

email: info@vouliwatch.gr 

τηλ.: 213 0386340