Κώδικας Δεοντολογίας

1. Βασικές Αρχές

Ο πολιτισμένος δημόσιος διάλογος μεταξύ πολιτών και πολιτικών είναι συστατικό της επιτυχίας του Vouliwatch και κατ’ επέκταση μιας ουσιαστικής δημοκρατικής διαδικασίας. Η διαχείριση των ερωτήσεων και απαντήσεων που καταθέτουν οι πολίτες και οι βουλευτές/ευρωβουλευτές στην πλατφόρμα αποτελεί κύρια προτεραιότητα της ομάδας μας. Το Vouliwatch δεσμεύεται για την τήρηση ίσων αποστάσεων, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας στη διαχείριση του περιεχομένου.

2. Γενικοί Κανόνες

Οι παρακάτω κανόνες ισχύουν για την επικοινωνία πολιτών και βουλευτών/ευρωβουλευτών και για το συνδυασμό αυτών και δεσμεύουν κάθε χρήστη της ψηφιακής πλατφόρμας.

Όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που κατατίθενται στην πλατφόρμα του Vouliwatch διαβάζονται από μια ομάδα διαχειριστών. Με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζουν τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας, εγκρίνονται προς δημοσίευση. Κάθε χρήστης εγγράφεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κάνοντας χρήση του email του ή του λογαριασμού που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ερωτώμενοι, θα ειδοποιούνται για όλες τις απορριφθείσες ερωτήσεις και απαντήσεις, κατόπιν αιτήματος. Οι ανώνυμες ερωτήσεις δεν θα αποστέλλονται στον αποδέκτη.

Η ομάδα διαχείρισης του Vouliwatch διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του χρήστη ή/και του πολιτικού κόμματος από την πλατφόρμα, εάν δεν συμμορφώνεται επανειλημμένα με τους κανόνες δεοντολογίας. Ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, το Vouliwatch επιφυλλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία.

3. Ποιες ερωτήσεις και σχόλια απαγορεύονται;

Δεν θα δημοσιοποιούνται ερωτήσεις, παρεμβάσεις και σχόλια που:

είναι διατυπωμένα με τρόπο υβριστικό, προσβλητικό και απάνθρωπο και γενικώς περιέχουν προσβολές της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

αναφέρονται σε γεγονότα, χωρίς να κατονομάζουν αντίστοιχες πηγές.

γελοιοποιούν θύματα τρομοκρατίας και ολοκληρωτισμού και είναι προϊόντα ρατσισμού, σεξισμού και ασέβειας προς θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις.

αποτελούν μαζικές αποστολές μηνυμάτων με τη μορφή “spam” (κακόβουλο ή/και διαφημιστικό περιεχόμενο).

καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

άπτονται σε θέματα ιδιωτικής ζωής.

4. Πώς συμβάλλουμε στην καλή λειτουργία του Vouliwatch;

Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.

Η ίδια ερώτηση δεν θα μπορεί να γίνεται σε περισσότερους από 10 βουλευτές, καθώς με αυτόν τον τρόπο δεν μονοπωλείται η διαδικασία των ερωτήσεων. Αν επιθυμείτε να λάβετε απαντήσεις για περισσότερους βουλευτές, μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και τους Κοινοβουλευτικούς τους Εκπροσώπους.

Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις και τα σχόλια με τρόπο σύντομο και περιεκτικό. 

Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική (spam, διαφημίσεις τρίτων), οπότε στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.

Φροντίστε το περιεχόμενο που υποβάλετε να μην προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα άλλων προσώπων.

Οργανισμοί, Εταιρίες, Σωματεία, όταν καταθέτουν ερώτηση προς βουλευτές/ευρωβουλευτές, πρόταση, ιδέα ή εμπειρία, επιβάλλεται να υπογράφουν με το ονοματεπώνυμο του συντάκτη, αλλιώς αυτή δεν θα εγκρίνεται προς δημοσίευση στην πλατφόρμα.

Σκοπός της πλατφόρμας είναι η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.

Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο Vouliwatch.

Με τη συμμετοχή τους, οι χρήστες της πλατφόρμας αποδέχονται τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που αυτοί υποβάλλουν με την άδεια «Creative Commons».